Heeft u te maken met het bepalen van de ontslagvergoeding middels de Vaststellingsovereenkomst? Laat u helpen door de advocaten van ontslagspecialist.nl!

phone icon020-6160120
divider

Beroep op dwaling bij vaststellingsovereenkomst slaagt niet

separator

Beroep op dwaling bij vaststellingsovereenkomst slaagt niet

/ 0 Comments /

Holland casino medewerkers vangen tweemaal bot bij de rechter

Holland Casino besloot in 2010 een reorganisatie door te voeren. Veel medewerkers is daarbij een vaststellingsovereenkomst aangeboden.

Een groep Tablemanagers sluit ter beëindiging van hun arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst af, maar krijgt daar later spijt van. Zij proberen de overeenkomst te laten vernietigen op grond van dwaling. Zij stellen dat werkgever hen geen juiste en volledige informatie heeft gegeven over de reorganisatie en met name niet over de nieuw te creëren functie van Manager Tablegames.

Kantonrechter en Gerechtshof wijzen vernietiging af

De kantonrechter is van mening dat de medewerkers niet hebben gedwaald bij het aangaan van de beëindigingsovereenkomsten en vernietigd deze overeenkomsten dus niet. De medewerkers brengen de zaak vervolgens naar het Gerechtshof voor een ‘nieuwe kans’.  Het Hof Amsterdam verwerpt echter eveneens het beroep op dwaling. Het Hof concludeert in juni 2016 dat de medewerkers beschikten over alle relevante informatie zodat zij goed geïnformeerd waren door Holland Casino en dus niet hebben gedwaald bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomsten.

 

separator