Heeft u te maken met het bepalen van de ontslagvergoeding middels de Vaststellingsovereenkomst? Laat u helpen door de advocaten van ontslagspecialist.nl!

divider

Billijke vergoeding bij ontslag met vaststellingsovereenkomst

separator

Billijke vergoeding bij ontslag met vaststellingsovereenkomst

/ 0 Comments /

Als een werkgever ernstig verwijtbaar handelt ten opzichte van de werknemer, kan de werknemer recht hebben op een extra vergoeding bij ontslag, de zogenaamde ‘billijke vergoeding”. Deze vergoeding komt bovenop de transitievergoeding.

In welke gevallen is een billijke vergoeding mogelijk?

Zoals gezegd is een billijke vergoeding van toepassing als werkgever ernstig verwijtbaar handelt. Helaas is niet altijd duidelijk wanneer daar sprake van is. Jazeker, een werkgever die geweld gebruikt, seksueel intimideert of het loon zonder goede reden niet betaalt, handelt ernstig verwijtbaar. Maar er zijn veel minder duidelijker situaties denkbaar, zoals een werkgever die werknemer ten onrechte passeert voor een loonsverhoging, of een werknemer vaak (te) lang door laat werken. Dan is niet altijd altijd sprake van ernstig verwijtbaar handelen, maar soms van ‘gewoon’ verwijtbaar handelen. Dan is geen billijke vergoeding van toepassing. Het is de rechter die over de ernst van het gedrag van werkgever oordeelt.

Hoe hoog is de billijke vergoeding?

De hoogte van de billijke vergoeding is nog moeilijker te bepalen. Als een dergelijke zaak voor de rechter komt zal de rechter onder meer rekening houden met de volgende elementen:

  • de ernst van de gedraging van werkgever
  • de schade die werknemer lijdt door het ontslag
  • de tijd die de arbeidsovereenkomst zonder ontslag door had kunnen lopen;
  • de positie van werknemer op de arbeidsmarkt.

Al met al kan de billijke vergoeding hoog oplopen. Opgeteld bij de transitievergoeding kan werkgever geconfronteerd worden met een hoge betalingsverplichting. Tip voor werkgever is dan ook: gedraag u als goed werkgever. Tip voor werknemer: als werkgever zich misdraagt ga dan met onze Ontslagspecialisten na waar u mogelijk aanspraak op kan maken.

Onderhandel over uw vaststellingsovereenkomst

Omdat een billijke vergoeding vaak moeilijk is vast te stellen valt over dit onderwerp vaak goed te onderhandelen. Onze advocaten en juristen zijn daar zeer ervaren in. Laat de onderhandelingen over uw vaststellingsovereenkomst daarom aan ons over.

Voor advies: bel 020 6160 120 of mail

billijke vergoeding bij vaststellingsovereenkomst
separator