Heeft u te maken met het bepalen van de ontslagvergoeding middels de Vaststellingsovereenkomst? Laat u helpen door de advocaten van ontslagspecialist.nl!

phone icon020-6160120
divider

Hoe bied je een vaststellingsovereenkomst aan?

separator

Hoe bied je een vaststellingsovereenkomst aan?

/ 0 Comments /

De vaststellingsovereenkomst heeft veel voordelen, vooral voor werkgevers. Een vaststellingsovereenkomst komt dan ook meestal op initiatief van de werkgever tot stand.  Dat het initiatief bij werkgever ligt is ook vereist om een als werknemer aanspraak te kunnen maken op een ww-uitkering.

Maar hoe bied je als werkgever een vaststellingsovereenkomst aan? Hoe voorkom je dat dit aanbod als een ontslag op staande voet aanvoelt bij werknemer?

Eerst mondeling

Het is het beste eerst mondeling met werknemer te spreken over de vaststellingsovereenkomst. U kunt dan de reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst goed toelichten en de eventuele vragen van werknemer direct beantwoorden. Voordeel is verder dat u werknemer in zoverre ‘gerust’ kunt stellen dat u er voor zal zorgen dat de overeenkomst ww-veilig is.

Schriftelijke bevestiging

Als u de vaststellingsovereenkomst mondeling heeft besproken, is het zaak het besprokene op papier (of e-mail) te zetten zodat werknemer het gezegde rustig terug kan lezen en advies kan vragen aan familie of een ontslagspecialist. Het is dan handig als u aan uw brief direct een concept-vaststellingsovereenkomst toevoegt, zodat extra duidelijk is wat u uw werknemer aanbiedt.

Voorbeeld brief met concept

Wij hebben onderstaande voorbeeldbrief voor u opgesteld.

 

Voorbeeld aanbiedingsbrief met bij te voegen concept-vaststellingsovereenkomst

NAAM
ADRES
ADRES
Ons kenmerk :
Uw kenmerk :
Inzake :

Plaats, datum,
Geachte ………………(naam),
We hebben u medegedeeld dat in verband met een reorganisatie van ons bedrijf uw functie boventallig wordt per (datum).

Zoals aangegeven in het gesprek van ………….(datum) hebben wij bekeken of er binnen de organisatie op dit moment een andere positie voor u aanwezig is. Helaas kunnen wij op dit moment geen andere passende functie aanbieden.

Optie: Door ons bedrijf is overeenstemming bereikt met de vakbonden over een Sociaal Plan. Een getekende versie van het sociaal plan is u tijdens bovengenoemd gesprek overhandigd. Het in dat Sociaal Plan bepaalde is op u van toepassing.

In het kader van uw boventalligheid heeft (naam) met u gesproken over een vaststellingsovereenkomst die voorziet in een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst per (datum). Deze vaststellingsovereenkomst is tijdens het gesprek van (datum) persoonlijk door ondergetekende aan u overhandigd en treft u bij dit schrijven nogmaals aan.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en vernemen graag binnen een periode van 10 dagen na dagtekening van dit schrijven, of u deze vaststellingsovereenkomst accepteert.

Optie: Indien u de vaststellingsovereenkomst binnen 10 dagen na heden ondertekend aan (naam) retourneert, ontvangt u in het kader van de beëindiging tevens een extra tekenbonus gelijk aan een half bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld, exclusief overige vaste salariscomponenten).

Mocht u in het kader van het voorgaande vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de heer/mevrouw ……………….op telefoonnummer, of per e-email via: ………..
Met vriendelijke groeten,
De heer/Mevrouw …….

Bijlage: concept-vaststellingsovereenkomst

(NB: voor een bewerkbaar Word model vaststellingsovereenkomst klikt u op voorbeeld vaststellingsovereenkomst)

Als u als werkgever of werknemer vragen heeft over de vaststellingsovereenkomst of rechtshulp wenst bij de onderhandelingen over de beëindigingsovereenkomst bel ( 0900 – 123 73 24 ) of mail dan onze specialisten. Uw zaak is onze zorg.

 

separator