Heeft u te maken met het bepalen van de ontslagvergoeding middels de Vaststellingsovereenkomst? Laat u helpen door de advocaten van ontslagspecialist.nl!

phone icon020-6160120
divider

Hoe krijg ik een hoge ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

separator

Hoe krijg ik een hoge ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

/ 0 Comments /

Heb ik recht op een hogere vergoeding als ik ontslagen word en hoe krijg ik dat?

Het zal niet verbazen dat de meeste werkgevers die werknemers een vaststellingsovereenkomst aanbieden slechts een standaard vergoeding aanbieden bij het ontslag. Maar is dat wel terecht? Is een hogere vergoeding gepast en te verkrijgen? Om die vraag te kunnen beantwoorden kijken wij eerst wat in de wet staat.

De wettelijke ontslagvergoeding

In de wet is bepaald dat de werknemer die schuldloos en op initiatief van werkgever wordt ontslagen recht heeft op een zogenaamde transitievergoeding.

Het komt er op neer dat in de meeste gevallen werknemer bij ontslag recht heeft op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De hoogte van de transitievergoeding si dus afhankelijk van het salaris en de lengte van het dienstverband, als ook de leeftijd van werknemer. Het feit of werkgever meer of minder dan 25 werknemers in dienst heeft spelt ook een rol. Kijk voor de details op: transitievergoeding

Wanneer valt een hogere vergoeding bij ontslag te realiseren?

In veel gevallen is een hogere vergoeding dan de transitievergoeding mogelijk. De belangrijkste 3 gevallen zijn:

  1. Regeling in Sociaal Plan.
    Bij het aangaan van een arbeidscontract kunnen partijen afspreken hoe hoog de ontslagvergoeding is als werknemer wordt ontslagen. Dergelijke afspraken komen worden in het algemeen slechts gemaakt met topmanagers en werknemers op directieniveau. Wat vaker voorkomt is dat werknemersvertegenwoordigers ( bijv. vakbonden) een hogere ontslagvergoeding met werkgevers afspreken in een Sociaal Plan.
  2. Zwakke of discutabele ontslagreden.
    Om een werknemer te kunnen ontslaan is een goede ontslagreden nodig. De wet spreekt van een ‘redelijke grond’. In de wet en rechtspraak worden strenge eisen gesteld aan de ontslaggrond(en), eisen waaraan lang niet altijd kan worden voldaan door werkgever. Omdat de uitkomst van een ontslagzaak bij de rechter of het UWV vaak onzeker is, zullen veel werkgevers bereid zijn deze onzekerheid af te kopen door akkoord te gaan met een hogere vergoeding dan de transitievergoeding.
  3. De billijke vergoeding.
    In de wet is bepaald dat de werknemer recht kan hebben op een extra vergoeding, de ‘billijke vergoeding’ genaamd, als het ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de werkgever de arbeidsrelatie bewust verstoort om een ontslagreden te creëren. De hoogte van de billijke vergoeding is niet in de wet geregeld. De hoogte zal door de rechter bepaald worden en zal afhankelijk zijn van de ernst van het gedrag van werkgever.

Dus wat kan ik doen voor een hogere vergoeding?

Onze specialisten kunnen voor u beoordelen of in uw situatie een hogere vergoeding mogelijk is als u een beëindigingsregeling wordt aangeboden. Als dat het geval is kunnen wij voor u met uw werkgever onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Laat deze onderhandeling aan onze specialisten over. Wij hebben al vele duizenden zaken behandeld en weten het maximale uit uw zaak te halen.

Het is ook altijd belangrijk om een ​​gemeenschappelijke basis te vinden de kunst van het compromis, zodat beide partijen tevreden naar buiten kunnen gaan
Bel daarom: 0900 – 123 73 24 of mail

 

separator