Heeft u te maken met het bepalen van de ontslagvergoeding middels de Vaststellingsovereenkomst? Laat u helpen door de advocaten van ontslagspecialist.nl!

divider

Inhoud van een vaststellingsovereenkomst

separator

De vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij werkgever en werknemer de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en in onderling overleg beëindigen. Er worden dan afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder partijen uit elkaar gaan. Die afspraken worden opgetekend in een contract  ‘vaststellingsovereenkomst‘ genaamd.

Inhoud vaststellingsovereenkomst

Wat voor soort afspraken worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst? Op zichzelf kunnen alle afspraken die rond het uit in dienst gaan gemaakt zijn worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. De meest gebruikelijke afspraken zijn de volgende:

 • datum einde arbeidsovereenkomst;
 • eventuele ontslagvergoeding;
 • inleveren bedrijfseigendommen;
 • eventueel vrijstelling van werk;
 • uitbetalen vakantiedagen en vakantiegeld;
 • wel of niet vervallen concurrentiebeding;
 • positief of neutraal getuigschrift;
 • vergoeding juridische kosten;
 • al dan niet terug betalen studiekosten
 • outplacementbudget
 • finale kwijting

Voor meer onderwerpen en details over de vaststellingsovereenkomst kijkt u in onze uitgebreide brochure: alles over de vaststellingsovereenkomst.

Onderhandelen over de beëindigingsovereenkomst

Het is meestal niet raadzaam om zelf te onderhandelen over uw vaststellingsovereenkomst. De meesten zullen daar geen of weinig ervaring mee hebben, zodat een vergissing, die zeer nadelig kan uitpakken, zo is gemaakt. Laat de onderhandelingen daarom over een van de professionals van Ontslagspecialist. U weet dan zeker dat u het best haalbare resultaat bereikt. De juristen en advocaten van Ontslagspecialist kunt u bellen op 020 – 6160 120. Of mail naar [email protected] . Het 1e advies is GRATIS.