Heeft u te maken met het bepalen van de ontslagvergoeding middels de Vaststellingsovereenkomst? Laat u helpen door de advocaten van ontslagspecialist.nl!

divider

Is ontslag mogelijk bij conflict tussen collega’s?

separator

Is ontslag mogelijk bij conflict tussen collega’s?

/ 0 Comments /

Werken levert loon, maar moet ook plezierig zijn. Een conflict met 1 of meer collega’s kan het plezier in het werk erg vergallen. Sterker: een diepgravend conflict zal er toe leiden dat het werk niet goed kan worden gedaan en leidt mogelijk tot uitval door ziekte.  Het is daarom van belang dat conflicten worden aangepakt, zo nodig door 1 of meerdere van de collega’s te ontslaan.

Is ontslag mogelijk bij conflicten tussen collega’s?

In de wet zijn diverse redenen voor ontslag genoemd. Eén of meerdere in de wet genoemde redenen moeten aanwezig zijn om een werknemer te kunnen ontslaan. Een conflict tussen collega’s is echter geen reden voor ontslag die in de wet is genoemd. Dus op het eerste gezicht lijkt ontslag niet mogelijk. De rechtspraak heeft hier echter een oplossing voor gevonden.

Ontslag bij verstoorde verhouding

Een ontslaggrond die wel in de wet is opgenomen is de duurzaam verstoorde verhouding tussen werkgever en werknemer.  Het gaat volgens dit wetsartikel dus niet om een verstoorde verhouding tussen collega’s onderling, maar tussen de werkgever en de werknemer.

De rechtspraak

Omdat een verstoorde verhouding tussen collega’s de situatie op het werk onwerkbaar kan maken, worden dergelijke situaties regelmatig voorgelegd aan de rechter. De werkgever verzoekt dan toestemming om 1 of meerdere werknemers te mogen ontslaan.  Dergelijke verzoeken worden soms wel, maar regelmatig ook niet door de rechter gehonoreerd.

De lijn in de rechtspraak is dat een dergelijk ontslagverzoek alleen wordt gehonoreerd als werkgever aantoont dat hij er veel aan heeft gedaan om de verstoorde verhouding tussen collega’s op te lossen, bijvoorbeeld door meerdere gesprekken, coaching, mediation en minder vergaande sancties dan ontslag. Pas als blijkt dat al die inspanningen niet helpen kan de rechter besluiten dat de situatie dusdanig langdurig en ernstig is dat als het ware ook de verhouding tussen werkgever en werknemer ernstig duurzaam is verstoord, zodat het ontslag kan worden gebaseerd op de wettelijke ontslaggrond ‘duurzaam verstoorde verhouding tussen werkgever en werknemer’.

Rechtshulp nodig bij ontslag of conflict op het werk?

Heeft u ook te maken met een conflict op het werk of ontslag? Bel onze specialisten ( 0900 – 123 73 24 ), of mail. Eerste advies is GRATIS

ontslag bij conflict tussen collega's

separator