Heeft u te maken met het bepalen van de ontslagvergoeding middels de Vaststellingsovereenkomst? Laat u helpen door de advocaten van ontslagspecialist.nl!

phone icon020-6160120
divider

Transitievergoeding Verplicht Bij Vaststellingsovereenkomst?

separator

Transitievergoeding Verplicht Bij Vaststellingsovereenkomst?

/ 0 Comments /

Sinds 1 juli 2015 hebben de meeste werknemers die na een dienstverband van 2 jaar of langer worden ontslagen recht op een ‘transitievergoeding’.  Dat is een wettelijk geregelde ontslagvergoeding waarvan de hoogte afhankelijk is van met name het bruto salaris en het aantal bij de werkgever gewerkte jaren.

Transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Tot voor kort was het de vraag of een transitievergoeding ook verschuldigd is als werkgever met werknemer een beëindigingsovereenkomst, vaak een ‘vaststellingsovereenkomst’ genoemd, aangaat.

Inmiddels is in de rechtspraak uitgemaakt dat bij een vaststellingsovereenkomst een transitievergoeding niet verplicht is. Wat is het geval?

Vaststellingsovereenkomst is geen opzegging

In de wet is bepaald dat de transitievergoeding (onder meer) verschuldigd is als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. In de wet staan nog meer voorbeelden genoemd bij welke wijze van beëindigen van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding is verschuldigd. De beëindigingsovereenkomst of de vaststellingsovereenkomst staat echter niet vermeld als één van die voorbeelden.

O.a. de kantonrechter (Rechtbank Midden-Nederland, 11 december 2015) concludeerde dat omdat de vaststellingsovereenkomst niet in de wet is genoemd bij de gevallen waarin een transitievergoeding verschuldigd is, die vergoeding ook niet bij een vaststellingsovereenkomst noodzakelijk is of geëist kan worden.

Een transitievergoeding is overigens wél verschuldigd als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en de werknemer hiermee schriftelijk instemt. Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is van opzegging echter geen sprake, het is feitelijk en juridisch namelijk een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Geen mededelingsplicht werkgever

Op grond van de rechtspraak kan tevens geconcludeerd worden dat een werkgever geen plicht heeft om aan werknemer mede te delen dat hij normaal gesproken in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Als werkgever deze mededeling nalaat is dat dan ook geen reden de vaststellingsovereenkomst te vernietigen op grond van dwaling of iets dergelijks.

Conclusie

Hoewel een ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst dus niet verplicht is, is dat vaak niet de praktijk.

Bij de onderhandeling over beëindiging van een dienstverband is het gebruikelijk dat een ontslagvergoeding onderdeel is van de onderhandeling en ook vaak daadwerkelijk wordt afgesproken. Veel werkgevers betalen liever een ontslagvergoeding dan dat zij een geld- en tijdrovende gerechtelijke procedure aan gaan, waarvan de uitkomst bovendien niet vast staat.

Onze arbeidsrecht specialisten kunnen u helpen bij uw onderhandelingen over een ontslagvergoeding. Bel daarom 0900 – 123 73 24 of mail.

 

separator