Heeft u te maken met het bepalen van de ontslagvergoeding middels de Vaststellingsovereenkomst? Laat u helpen door de advocaten van ontslagspecialist.nl!

phone icon020-6160120
divider

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

separator

vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

/ 0 Comments /

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Als werknemer ziek is is dat niet fijn voor de werknemer, maar ook niet voor werkgever. Vooral niet als er discussie ontstaat over de re-integratie en het mogelijk opschorten of stopzetten van loon bij twijfel over de ziekte of de re-integratie.

Regelmatig geven werkgever en werknemer dan ook de voorkeur aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Als werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, wordt meestal een vaststellingsovereenkomst ( beëindigingsovereenkomst ) afgesloten. In deze overeenkomst worden alle afspraken rondom het ontslag vastgelegd.

Bij ziekte
Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte kan vervelende gevolgen hebben. Let dan ook goed op voordat u hieraan begint! Deze overeenkomst kan namelijk gevolgen hebben voor uw uitkering!

Ziekte en WW

Als u ‘tijdelijk’ ziek bent ( bijvoorbeeld burn out ) is het mogelijk om toch een WW-uitkering te ontvangen. Het moet dan wel zo zijn dat u in staat bent om te solliciteren op de einddatum van uw arbeidsovereenkomst. Anders gezegd: u moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt zodra uw ontslag ingaat. Als dat het geval is kunt u een ww-uitkering aanvragen.

Bij ziekte die gerelateerd zijn aan de werkomstandigheden, zoals werkdruk, kan sprake zijn van ‘tijdelijke’ ziekte. De oorzaak van de ziekte is immers na ontslag weggenomen.

Blijkt echter na ontslag dat u toch weer ziek wordt en daardoor niet meer kan voldoen aan de voorwaarden van de WW, dan is het mogelijk om beroep te doen op de Ziektewet (ZW). U moet dan wel minimaal 28 dagen een WW-uitkering hebben gehad.

Als uw inschatting is dat u niet voldoende bent hersteld op de beoogde datum van ontslag, ga dan geen vaststellingsovereenkomst aan. U heeft dan namelijk geen recht op een ww-uitkering bij ontslag, maar ook geen recht op een Ziektewetuitkering! Lees de toelichting hieronder.

Ziektewetuitkering bij een vaststellingsovereenkomst?

Normaal gesproken heeft een werknemer recht op een ZW-uitkering als hij ontslagen wordt tijdens zijn ziekte. Bij een vaststellingsovereenkomst gaat u echter akkoord met het ontslag. Dit heeft wel degelijk invloed op uw rechten!

Als u in de eerste twee jaar meewerkt aan uw ontslag, heeft u geen recht op een ZW-uitkering. Omdat u namelijk deze eerste twee jaar gewoon doorbetaald hoort te krijgen van de werkgever, benadeelt u het UWV door bij hen een uitkering aan te vragen.

Zijn er mogelijkheden?
Toch zijn er uitzonderingen. Als vastgesteld kan worden dat het ontslag ondanks uw ziek zijn vanwege een ernstige verstoorde arbeidsrelatie plaatsvindt, kan soms toch recht op een ZW-uitkering bestaan. U zult dan bijgestaan moeten worden door een advocaat of een jurist.

Wees verstandig
Ga dus nooit zomaar akkoord met een vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Schakel altijd een ontslagjurist in om u bij te staan zodat u niet de kans loopt zonder uitkering te zitten!

Bel voor directe hulp: 0900 – 123 73 24 of mail

separator