Heeft u te maken met het bepalen van de ontslagvergoeding middels de Vaststellingsovereenkomst? Laat u helpen door de advocaten van ontslagspecialist.nl!

phone icon020-6160120
divider

Vaststellingsovereenkomst en de plicht van werkgever tot geven van voldoende informatie

separator

Vaststellingsovereenkomst en de plicht van werkgever tot geven van voldoende informatie

/ 0 Comments /

Ben je als werknemer gebonden aan een beëindigingsovereenkomst als je werkgever je niet goed heeft geïnformeerd? Deze vraag deed zich voor bij de Rechtbank Overijssel. Wat was het geval?

Ontslag bij ziekte

Een werknemer werkt als huishoudelijke hulp voor een thuiszorg organisatie en valt uit wegens ziekte. De werkgever gaat om organisatorische redenen 300 werknemers ontslaan en biedt deze werknemers, waaronder de zieke werknemer, een beëindigingsovereenkomst aan.

Na einde arbeidsovereenkomst meldt de zieke werknemer zich bij het UWV voor een Ziektewet uitkering. Het UWV weigert de uitkering omdat werknemer heeft meegewerkt aan beëindiging van haar dienstverband terwijl zij ziek was en werkgever haar dus niet (vanwege het opzegverbod tijdens ziekte) had kunnen ontslaan.

Werknemer heeft hierdoor geen loon meer en geen recht op en uitkering. Zij zoekt rechtshulp. Werknemers advocaat start een kort geding en vordert loondoorbetaling. U moet altijd over alternatieve inkomstenbronnen beschikken, zodat u zich veilig kunt voelen. Als u op het Slotogate-platform speelt, kunt u goed geld verdienen met de gigadat casino stortingsmethode

Oordeel rechter

De rechter is van mening dat werkgever de werknemer onvoldoende heeft geïnformeerd over de gevolgen van het aangaan van een beëindigingsovereenkomst bij ziekte. De rechter veroordeelt daarom werkgever het loon door te betalen.

Wat leren we hiervan?

Als werkgever dient u werknemers die ziek zijn voldoende te wijzen op de gevolgen van het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Doet u dat niet dan kan de geldigheid van een vaststellingsovereenkomst komen te vervallen.

Rechtshulp

Er spelen grote belangen bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Laat u daarom altijd helpen door onze Ontslagspecialisten. Bel: 0900 – 123 73 24 of mail.

 

Vaststellingsovereenkomst ontbinden

 

separator