Heeft u te maken met het bepalen van de ontslagvergoeding middels de Vaststellingsovereenkomst? Laat u helpen door de advocaten van ontslagspecialist.nl!

phone icon020-6160120
divider

Vaststellingsovereenkomst UWV

separator

vaststellingsovereenkomst ww

Vaststellingsovereenkomst UWV

/ 0 Comments /

Ontslag via het UWV

Als er sprake is van een bedrijfseconomische reden voor ontslag, of als werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kan werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Als alternatief voor een UWV-procedure kan werkgever er ook voor kiezen te onderhandelen met werknemer over een ontslag met wederzijds goedvinden. Als partijen vervolgens tot een akkoord komen over de beëindigingsvoorwaarden, verdient het de voorkeur de voorwaarden vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst

Daarbij dient gelet te worden op de voor werkgever geldende opzegtermijn, omdat eerst na afloop van die opzegtermijn eventuele ww-rechten ingaan.

WW-rechten en de opzegtermijn

Het UWV hanteert een fictieve opzegtermijn als aan de werknemer een vergoeding is toegekend of de werknemer ten onrechte niet om een vergoeding ter dekking van de voor de werkgever geldende opzegtermijn heeft gevraagd. Pas na afloop van de fictieve opzegtermijn kan recht op WW ontstaan.

Hoe lang is de in acht te nemen opzegtermijn bij de beëindigingsovereenkomst?

Voor de lengte van de opzegtermijn dient allereerst gekeken te worden naar hetgeen hierover is bepaald in het arbeidscontract of de eventueel van toepassing zijnde CAO. Als daarin geen opzegtermijn is bepaald, geldt de opzegtermijn die in de wet is geregeld, de zogeheten ‘wettelijke opzegtermijn’. De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband en wel als volgt:

lengte dienstverband 0 -5 jaar : opzegtermijn 1 maand

lengte dienstverband 6-10 jaar: opzegtermijn 2 maanden

lengte dienstverband 11-15 jaar: opzegtermijn 3 maanden

lengte dienstverband meer dan 15 jaar: opzegtermijn 4 maanden.

Recht Op Uitkering WW

Het recht op WW gaat niet eerder in dan nadat de gehele opzegtermijn is verstreken. Voorbeeld: gesteld dat de opzegtermijn 3 maanden bedraagt en partijen komen in september overeen dat zij uit elkaar gaan, dan gaan de ww-rechten niet eerder dan 1 januari in.

Ontslag op staande voet

Als er sprake mocht zijn van een ontslag op staande voet zal het UWV geen uitkering aan de werknemer verstrekken. Volgens het UWV heeft bij een ontslag op staande voet de werknemer immers zelf zijn werkloosheid veroorzaakt. Echter komt het voor dat werkgevers werknemers ten onrechte op staande voet ontslaan. Als u dat als werknemer overkomt, schakel dan per omgaande onze specialisten in.

Maar je moet altijd proberen je grenzen te verdedigen en correct te kunnen communiceren. Dit zal helpen in verschillende levenssituaties. Leer meer over: hoe je een man kunt laten communiceren

Bent u werknemer?

Zorg dat u krijgt waar u recht op heeft. Een passende ontslagvergoeding en een ww-veilige regeling. Wij kunnen u daarbij helpen.

Bent u werkgever?

Wij zorgen er voor dat de ontslagvergoeding niet hoger is dan juridisch noodzakelijk en stellen een juridisch waterdichte vaststellingsovereenkomst voor u op.

Heeft uw werknemer een dringende reden voor ontslag gegeven bestel dan onze modelbrief voor ontslag op staande voet.

Meer info of persoonlijk consult nodig van onze ontslagspecialisten? Vraag om een gratis 1e consult!

Bel 0900 – 123 73 24 of mail naar [email protected]

separator